mobile_menu_bg-1 header_menu_bg_v3

Naslovna Ljudi koji stvaraju Deltini eksperti

projekat

Deltini eksperti

Deltini eksperti su talent program posvećen zaposlenima koji su nosioci ekspertize u kompaniji. Naši eksperti su kolege koje su uvek spremne da svoje znanje nesebično dele sa drugima i uvek su tu kada nam treba savet. Ovim jedinstvenim talent programom jačamo našu kulturu celoživotnog učenja i deljenja znanja i omogućavamo razvoj zaposlenih u pravcu liderstva, ali i građenja ekspertize.

Od 2022. godine 45 naših eksperata iz svih oblasti poslovanja nastavljaju da obogaćuju svoje znanje i ekspertizu, kao i da doprinose edukaciji i jačanju internih resursa kompanije.

D EKSPERTI 05

Kako izgleda program?

Kroz Deltine eksperte podržavamo zaposlene u nadograđivanju njihove eskpertize kroz različite razvojne
aktivnosti i obuke.

Takođe, naše eksperte podržavamo i u tome da rade ono što znanju najbolje – da dele svoje znanje sa
drugima i unapređuju naše poslovanje kroz držanje obuka, mentorisanje i kreiranje edukativnih tekstova
i videa.

D EKSPERTI 03

Jedan od uspešnih projekata u okviru talent programa je i „Leto sa ekspertima“ koje se realizovalo u vidu
neformalnih, moderiranih razgovora sa našim ekspertima, tokom leta. Saznali smo kako je izgledao
njihov karijerni put, kako su postali eksperti i kakve savete imaju za mlađe kolege koje žele da krenu
njihovim stopama. Tom prilikom upoznali smo se sa njihovim izuzetnim profesionalnim, ali i ličnim
pričama koje su nas inspirisale.

D EKSPERTI 02