mobile_menu_bg-1 header_menu_bg_v3

Naslovna Gradimo bolji svet

Gradimo bolji svet

Za nas održivost predstavlja dokaz našeg kvaliteta i snage, ali i naš kompas. Želimo da svoje znanje i resurse upotrebimo za izgradnju boljeg sveta za naše ljude, zajednicu i sve buduće generacije koje dolaze. Delta Fondacija teži ka tome da svojim radom, a u ime članica Delta Holdinga, pruži primer, postane uzor i postavi nove standarde humanitarnog rada u okviru korporativne odgovornosti.

Projekti

Realizujemo projekte održivog razvoja i time doprinosimo razvoju svih stejkholdera, privrede i društvene zajednice u celini.

Izveštaji o održivom poslovanju

Održivost je za nas način razmišljanja i rada. Od samog osnivanja Delta Holdinga, okosnicu našeg poslovanja predstavlja ulaganje u znanje koje doprinosi razvoju kompanije i zaposlenih…

saznaj više