mobile_menu_bg-1 header_menu_bg_v3

Naslovna Tijana Koprivica

Direktor, održivo poslovanje Upravitelj, Delta Fondacija

Tijana Koprivica

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zaposlena je u Delta Holdingu od 2006. godine.

Zadužena je za definisanje i realizaciju strategije svih aspekata održivog razvoja kompanije.

Uvela je godišnje izveštavanje o nefinansijskom poslovanju prema međunarodno priznatoj metodologiji Global Reporting Initiative.

Odgovorna je za uključivanje zaposlenih u CSR aktivnosti.

Vodila je stručne seminare i učestvovala na brojnim konferencijama na temu održivog razvoja u zemlji i inostranstvu.

Za aktivnosti na polju održivog razvoja Delta Holding osvojio je velliki broj prestižnih priznanja i nagrada.

Govori engleski jezik. Udata je, ima dvoje dece.