mobile_menu_bg-1 header_menu_bg_v3

Naslovna Katarina Vidanović

HR Direktor

Katarina Vidanović

Katarina Vidanović je od 2016. godine zaposlena u HR sektoru Delta Holdinga.

Po struci je master prava, a trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bila je učesnik druge generacije talent programa Deltina budućnost. Do sada je bila zadužena da vodi tim odeljenja za radno pravo i centralne personalne administracije u HR sektoru.

Udata je i ima jedno dete.