mobile_menu_bg-1 header_menu_bg_v3

Naslovna Katarina Gajić

Direktor projektovanja i izgradnje

Katarina Gajić

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Beogradu, kao prvi student u generaciji i stipendista Fonda za mlade talente.

Prošla je kompletan proces građevinkih investicija kroz uloge projektanta, izvođača i nadzora na različitim kapitalnim projektima.

U 2014. god priključuje se timu Delta Real Estate-a, a od 2016-e god je Direktor projektovanja i izgradnje i upravlja investicijama izgradnje hotela, šoping molova i poslovnih zgrada u Srbiji i regionu.

Govori engleski jezik. Udata je, majka dvoje dece.