mobile_menu_bg-1 header_menu_bg_v3

Naslovna Jasminka Kiselčić

Direktor, centralni kontroling

Jasminka Kiselčić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U Delti radi od 1993. godine. Radila kao komercijalni direktor u više trgovinskih preduzeća, a od 1999. godine vodi planiranje na nivou grupe.

Prethodno radila na poslovima spoljne trgovine u firmi “Geomašina” i u preduzeću za spoljnu i unutrašnju trgovinu “Jugoslavija Commerce”.

Govori engleski jezik, ima pasivno znanje francuskog jezika.

Jasminka je udata i ima dve ćerke.